אלון שבות

מצפה היובל בניין B

תצוגת הקומות

תצוגת הקומות

הדמיית בניין B והדירות

קומה -2

קומה -2 דירת גן מס׳ 24

5 חדרים + חצר פרטית
שטח דירה 136.85 מ״ר
שטח חצר פרטית 61.5 מ״ר

קומה -2 דירת גן מס׳ 25

5 חדרים + חצר פרטית
שטח דירה 140 מ״ר
שטח חצר פרטית 101.08 מ״ר

קומה -1

קומה -1 דירת גן מס׳ 26

6 חדרים + 2 מרפסות
שטח דירה 158.02 מ״ר
שטח מרפסות
15.30 17.85+ מ״ר

קומה -1 דירת גן מס׳ 27

6 חדרים + מרפסת +
חצר פרטית
שטח דירה 158.02 מ״ר
שטח מרפסות
19 + 15.3 מ״ר

קומה -1 דירת דופלקס מס׳ 28 מפלס תחתון

6 חדרים + חצר
שטח דירה במפלס   67.84 מ״ר
שטח חצר פרטית  19.5 מ״ר

דירת דופלקס מס׳ 28 מפלס עליון

6 חדרים + חצר
שטח דירה   100.61 מ״ר
שטח חצר פרטית  71.5 מ״ר

קומה -1 דירת דופלקס מס׳ 29 מפלס תחתון

6 חדרים + חצר
שטח דירה במפלס   67.84 מ״ר

קומת כניסה עליונה דירת דופלקס מס׳ 29 מפלס עליון

6 חדרים + חצר
שטח דירה   100.61 מ״ר
שטח חצר פרטית   50.08 מ״ר

קומת כניסה

קומת כניסה עליונה דירה מס׳ 30

6 חדרים + מרפסת
שטח דירה 158.02 מ״ר
שטח מרפסת 15.3 מ״ר

קומת כניסה עליונה דירה מס׳ 31

6 חדרים + מרפסת
שטח דירה 158.02 מ״ר
שטח מרפסת 15.3 מ״ר

קומה א

קומה א דירה מס׳ 32

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 126.53 מ״ר
שטח מרפסת 29.67 מ״ר

קומה א דירה מס׳ 33

4.5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 117.27 מ״ר
שטח מרפסת 20.08 מ״ר

קומה א דירה מס׳ 34

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסת 30.84 מ״ר

קומה א דירה מס׳ 35

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.5 מ״ר
שטח מרפסת 30.84 מ״ר

קומה ב

קומה ב דירה מס׳ 36

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 126.63 מ״ר
שטח מרפסת 27.66 מ״ר

קומה ב דירה מס׳ 37

4 חדרים + מרפסת
שטח דירה 112.8 מ״ר
שטח מרפסת 19.4 מ״ר

קומה ב דירה מס׳ 38

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסת 22.78 מ״ר

קומה ב דירה מס׳ 39

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסת 22.78 מ״ר

קומה ג

קומה ג דירה מס׳ 40

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 126.63 מ״ר
שטח מרפסת 18.77 מ״ר

קומה ג דירה מס׳ 41

4 חדרים + מרפסת
שטח דירה 112.8 מ״ר
שטח מרפסת 10.58 מ״ר

קומה ג דירה מס׳ 42

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסת 13.85 מ״ר

קומה ג דירה מס׳ 43

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסת 13.85 מ״ר

קומה ד

קומה ד דירה מס׳ 44

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 118.87 מ״ר
שטח מרפסת 17.21 מ״ר

קומה ד דירה מס׳ 45

4 חדרים + מרפסת
שטח דירה 108.37 מ״ר
שטח מרפסת 9.81 מ״ר

קומה ד דירה מס׳ 46

7 חדרים + 2 מרפסות
שטח דירה 216.52 מ״ר
שטח מרפסת
26.48 + 43.87 מ״ר

דילוג לתוכן