אלון שבות

מצפה היובל בניין C

תצוגת הקומות

הדמיית בניין C והדירות

אלון שבות בניין C צפון

אלון שבות בניין C דרום

קומה -2

קומה -2 דירת גן מס׳ 47

5 חדרים + חצר פרטית
שטח דירה 139.81 מ״ר
שטח חצר פרטית
88 מ״ר

קומה -2 דירת גן מס׳ 48

5 חדרים + חצר פרטית
שטח דירה 139.81 מ״ר
שטח חצר פרטית
112.9 מ״ר

קומה -1

קומה -1 דירת גן מס׳ 49

6 חדרים + 2 מרפסות
שטח דירה 158.02 מ״ר
שטח מרפסות
15.30 17.85+ מ״ר

קומה -1 דירת גן מס׳ 50

6 חדרים + 2 מרפסות 
שטח דירה 158.02 מ״ר
שטח מרפסות
17.85 + 15.3 מ״ר

קומה -1 דירת דופלקס מס׳ 51

6 חדרים + חצר
שטח דירה במפלס   67.84 מ״ר
שטח חצר פרטית  15 מ״ר

דירת דופלקס מס׳ 51 מפלס עליון

6 חדרים + חצר
שטח דירה   100.61 מ״ר
שטח חצר פרטית  49 מ״ר

קומה -1 דירת דופלקס מס׳ 52 מפלס עליון

6 חדרים + חצר
שטח דירה במפלס   67.84 מ״ר

קומת כניסה עליונה דירת דופלקס מס׳ 51 מפלס תחתון

6 חדרים + חצר
שטח דירה   100.61 מ״ר
שטח חצר פרטית   50 מ״ר

קומת כניסה

קומת קרקע דירה מס׳ 53

6 חדרים + מרפסת
שטח דירה 163.78 מ״ר
שטח מרפסת 15.3 מ״ר

קומת קרקע דירה מס׳ 54

6 חדרים + מרפסת
שטח דירה 163.78 מ״ר
שטח מרפסת 15.3 מ״ר

קומה א

קומה א' מס׳ 55

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 126.53 מ״ר
שטח מרפסות
29.67+ מ״ר

קומה א' מס׳ 56

4.5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 117.27 מ״ר
שטח מרפסות
20.80+ מ״ר

קומה א' מס׳ 57

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסות
30.84+ מ״ר

קומה -א' מס׳ 58

5 חדרים +מרפסת 
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסות
30.84 מ״ר

קומה ב

קומה ב דירה מס׳ 59

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 126.63 מ״ר
שטח מרפסת 27.66 מ״ר

קומה ב דירה מס׳ 60

4 חדרים + מרפסת
שטח דירה 112.80 מ״ר
שטח מרפסת 19.40 מ״ר

קומה ב דירה מס׳ 61

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסת 22.78 מ״ר

קומה ב דירה מס׳ 62

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסת 22.78 מ״ר

קומה ג

קומה ג דירה מס׳ 63

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 126.63 מ״ר
שטח מרפסת 18.77 מ״ר

קומה ג דירה מס׳ 64

4 חדרים + מרפסת
שטח דירה 112.80 מ״ר
שטח מרפסת 10.58 מ״ר

קומה ג דירה מס׳ 65

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסת 13.85 מ״ר

קומה ג דירה מס׳ 66

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסת 13.85 מ״ר

דילוג לתוכן