אלון שבות

מצפה היובל בניין D

הדמיית בנין D והדירות

קומה מינוס 1

קומה מינוס 1
דירה מס׳ 67

4 חדרים + חצר פרטית
שטח דירה 107.82 מ״ר
שטח חצר פרטית 130.03 מ״ר

קומה מינוס 1
דירת גן מס׳ 68

4 חדרים + חצר פרטית
שטח דירה 108.31 מ״ר
שטח חצר פרטית 97.64 מ״ר

קומת כניסה

קומת כניסה
דירת גן מס׳ 69

4.5 חדרים + חצר פרטית
+ 2 מרפסות
שטח דירה 122.31 מ״ר
שטח חצר פרטית 16.28 מ״ר
שטח מרפסות 11.41 + 20 מ״ר

קומת כניסה
דירת גן מס׳ 70

5 חדרים + חצר פרטית
+ 2 מרפסות
שטח דירה 134.26 מ״ר
שטח חצר פרטית 43.25 מ״ר
שטח מרפסות 11.41 + 20 מ״ר

קומה א'

קומה א'
דירה מס׳ 71

5 חדרים + 2 מרפסות
שטח דירה 128.32 מ״ר
שטח מרפסות 14.89 + 4.93 מ״ר

קומה א'
דירה מס׳ 72

5 חדרים + 2 מרפסות
שטח דירה 128.32 מ״ר
שטח מרפסות 14.89 + 4.93 מ״ר

קומה ב'

קומה ב'
דירה מס׳ 73

4 חדרים + 2 מרפסות
שטח דירה 122.62 מ״ר
שטח מרפסות 7.38 + 12.98 מ״ר

קומה ב'
דירה מס׳ 74

4 חדרים + 2 מרפסות
שטח דירה 122.62 מ״ר
שטח מרפסות 7.38 + 12.98 מ״ר

קומה ג

קומה ג'
דירה מס׳ 75

4 חדרים + 2 מרפסות
שטח דירה 121.83 מ״ר
שטח מרפסות   7.99+ 13.75 מ״ר

קומה ב'
דירה מס׳ 76

4 חדרים + 2 מרפסות
שטח דירה 121.83 מ״ר
שטח מרפסות 7.99 + 14.89 מ״ר

דילוג לתוכן