אלון שבות

מצפה היובל בניין A

תצוגת הקומות

תצוגת הקומות

הבניין והדירות

קומה -2

קומה -2 דירת גן מס׳ 1

5 חדרים + חצר פרטית
שטח דירה 138.85 מ״ר
שטח חצר פרטית 80 מ״ר

קומה -2 דירת גן מס׳ 2

5 חדרים + חצר פרטית
שטח דירה 140.38 מ״ר
שטח חצר פרטית 124 מ״ר

קומה -1

קומה -1 דירת גן מס׳ 3

6 חדרים + 2 מרפסות
שטח דירה 158.02 מ״ר
שטח חצר פרטית
15.30 17.85+ מ״ר

קומה -1 דירת גן מס׳ 4

6 חדרים + מרפסת +
חצר פרטית
שטח דירה 158.02 מ״ר
שטח מרפסת 15.3 מ״ר
שטח חצר פרטית 22.4 מ״ר

קומה -1 דירת דופלקס מס׳ 5 מפלס עליון

6 חדרים + חצר
שטח דירה 67.84 מ״ר
שטח חצר פרטית 28 מ״ר

קומה -1 דירת דופלקס מס׳ 5 מפלס עליון

6 חדרים + חצר
שטח דירה 101.61 מ״ר
שטח חצר פרטית 71.5 מ״ר

קומה -1 דירת דופלקס מס׳ 6 מפלס תחתון

6 חדרים + חצר
שטח דירה 67.84 מ״ר

קומה -1 דירת דופלקס מס׳ 6 מפלס עליון

6 חדרים + חצר
שטח דירה 100.61 מ״ר
שטח חצר פרטית 50.8 מ״ר

קומת כניסה

קומת כניסה עליונה דירה מס׳ 7

6 חדרים + מרפסת
שטח דירה 158.02 מ״ר
שטח מרפסת 15.3 מ״ר

קומת כניסה עליונה דירה מס׳ 8

6 חדרים + מרפסת
שטח דירה 158.02 מ״ר
שטח מרפסת 15.3 מ״ר

קומה א

קומה א דירה מס׳ 9

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 126.53 מ״ר
שטח חצר פרטית 29.67 מ״ר

קומה א דירה מס׳ 10

4.5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 117.27 מ״ר
שטח מרפסת 20.80 מ״ר

קומה א דירה מס׳ 11

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסת 30.84 מ״ר

קומה א דירה מס׳ 12

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח חצר פרטית 30.84 מ״ר

קומה ב

קומה ב דירה מס׳ 13

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 126.63 מ״ר
שטח מרפסת 27.66 מ״ר

קומה ב דירה מס׳ 14

4 חדרים + מרפסת
שטח דירה 112.80 מ״ר
שטח חצר פרטית 19.40 מ״ר

קומה ב דירה מס׳ 15

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח חצר פרטית 22.78 מ״ר

קומה ב דירה מס׳ 16

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסת 22.78 מ״ר

קומה ג

קומה ג דירה מס׳ 17

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 126.63 מ״ר
שטח מרפסת 18.77 מ״ר

קומה ג דירה מס׳ 18

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח חצר פרטית 22.78 מ״ר

קומה ג דירה מס׳ 19

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסת 13.85 מ״ר

קומה ג דירה מס׳ 20

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 139.58 מ״ר
שטח מרפסת 13.85 מ״ר

קומה ד

קומה ד דירה מס׳ 21

5 חדרים + מרפסת
שטח דירה 118.87 מ״ר
שטח מרפסת 17.21 מ״ר

קומה ד דירה מס׳ 22

4 חדרים + מרפסת
שטח דירה 108.37 מ״ר
שטח מרפסת 9.81 מ״ר

קומה ד דירה מס׳ 23

7 חדרים + 2 מרפסות
שטח דירה 216.52 מ״ר
שטח מרפסת 26.48 + 43.87 מ״ר

דילוג לתוכן